IFC вышла из состава акционеров ЛОКО-банка. Это плохо.
http://www.lockobank.ru/upload/iblock/785/soobshchenie-o-sushch.-fakte-09.06.2016g.-_-o-prekrashchenii-prava-rasporyazhatsya-opredelennym-kolichestvom-golosov-emitenta.rtf

Причем, похоже, что акции были выкуплены самим банком. А это еще хуже.
http://www.lockobank.ru/upload/iblock/715/soobshchenie-o-sushch.-fakte-09.06.2016g.-_-o-priobretenii-golosuyushchikh-aktsiy-emitenta.rtf